LogoGimbsheimer Enten (all)


Gimbsheimer Enten

Canard de Gimbsheim, Gimbsheimer eend, Anatra Gimbsheim, Gimbsheimskie Kaczki, Gimbsheimer and, Gimbsheimská kačica, Gimbsheimské kachny


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :