LogoKrummschnabelenten (all)


Krummschnabelenten

Canard à bec courbé, Noord-Hollandse krombekeend, Hook Bill, Anatra a beco curvo, Noord-Holl. Krombek End, Krzywodzioba, Krivozobé kačice, Krivozobé kachny


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :