Login LoginOverberger Enten (all)


Overberger Enten

Canard d'Overberg, Overbergse eend, Anatra d'Overberg, Overbergskie, Ovoerberžská kačica, Ovoerberžské kachny


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :