LogoEnglische Rouenenten (all)


Englische Rouenenten

Rouenenten, Canard de Rouen anglais, Engelse Roueneend, Rouen, Anatra Rouen scura, Ruanska patka, Roueneend Engels type, Ruańska, Rouen and, Ruánska kačica, Ruánské kachny


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :