LogoZwerg-Altsteirer (all)


Zwerg-Altsteirer

Altsteirer naine, Altsteirerkriel, Vecchia Stiria nana, Patuljasta staroštajerska, Alsteirer kriel, Altsteirer miniaturowy, Altsteirer enano, zdr. Starioštajerská, zdr. Štýranky, Törpe óstájer, Patuljasti alsteirer, Cüce Altsteir


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :